Examntra | General Knowledge

General Knowledge

  • Home -
  • General Knowledge

CLASSICAL DANCES OF INDIA

Dance                    State                   Dance                 State

Bharat Natyam    Tamil Nadu              Karma           Madhya Pradesh

Bihu                     Assam                    Laho               Meghalaya

Bhangra               Punjab                    Mohiniattam       Kerala

Kathak                 North India              Odissi               Orissa

Kathakali              Kerala                       Rauf              Jammu & Kashmir

Kutchipudi           Andhra Pradesh          Yakshagan        Karnataka

Khantumm           Mizoram

States

 Dances

Maharashtra

 Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Dasavtar.

Karnataka

 Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana

Kerala

Kaikottikali, Kaliyattam, Tappatikkali

Tamil Nadu

 Kolattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam

Andhra Pradesh

 Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha

Orissa

 Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau

West Bengal

 Kathi, Chhau, Baul, Kirtan, Jatra, Lama

Assam

Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe

Punjab

 Giddha (women), Bhangra (men)

J & K

 Rauf, Hikat

Himachal Pradesh

 Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi

Haryana

 Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga. Khoria, Gagor

Gujarat

Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph

Rajasthan

 Ginad, Chakri, Gangore, Terahtaal, Khayal, Jhulan Loela, Jhuma, Suisini

Bihar

Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna

Uttar Pradesh

Nautanki, Thora, Chappeli, Raslila, Kajri.